Brandstationer

I Kinda finns det fyra orter med någon form av brandstation, dessa är Kisa, Horn, Rimforsa och Björkfors. De flesta av räddningspersonerna i Kinda är deltidsanställda, det betyder att de har en annan huvudarbetsgivare än räddningstjänsten. Var tredje eller var fjärde vecka har räddningspersonerna beredskap och måste då snabbt kunna rycka ut, dygnet runt. Förutom larm och utryckningar så ingår övningar i räddningspersonernas fasta sysslor. Vid ett larm så åker den enhet som kan vara på plats snabbast och vid vissa larm så larmas även en andra enhet som förstärkning.

Kisa brandstation

I Kisa ligger den största brandstationen. Här arbetar den administrativa personalen. Kisas station är den som har tillgång till flest resurser och därmed oftast åker som förstärkning till de andra kommundelarna. Här finns fordon för vattenlivräddning, trafikolycka, brandsläckning, livräddning på hög höjd och transport i väglös terräng. Här finns även fordon, som i alla orter, för IVPA (I Väntan På Ambulans). Vid ett larm kommer det totalt fem räddningspersoner och ett befäl härifrån. Som räddningsperson vid Kisa station ska personerna vid larm infinna sig på stationen inom fem minuter.

Horn brandstation

Stationen ligger centralt i Horns samhälle. Här finns fordon för första insats vid vattenlivräddning, trafikolycka, brandsläckning och IVPA-larm. Vid ett larm kommer två räddningspersoner i varsin FIP-bil (Första Insats Person). Som räddningsperson i Horn fungerar du som FIP och utgår från hemmet/arbetet med FIP-bil. I Horn ska du vid larm infinna dig vid FIP-bilen inom 90 sekunder.

Rimforsa brandstation

Rimforsas station ligger centralt i Rimforsa. Här finns fordon för vattenlivräddning, trafikolycka, brandsläckning och IVPA-larm. Här finns även utrustning för livräddning vid hög höjd. Rimforsastyrkan består av fyra räddningspersoner och ett befäl. Som räddningsperson vid Rimforsa station ska personerna vid larm infinna sig på stationen inom fem minuter.

Björkfors brandvärn

Personalen i brandvärnet har ingen tidsstyrd beredskap. Istället finns det tio brandvärnsmän som blir larmade genom SMS och kommer om de befinner sig i närheten.

Kontakt