Brandstationer

I Kinda finns det fyra orter med någon form av brandstation, dessa är Kisa, Horn, Rimforsa och Björkfors. De flesta av brandpersonalen i Kinda är deltidsanställd, det betyder att de har en annan huvudarbetsgivare än räddningstjänsten. Var tredje vecka har brandmännen beredskap och måste då snabbt kunna rycka ut, dygnet runt. Vid ett larm ska brandbilarna åka från stationen senast fem minuter efter att larmet gått. Förutom larm så ingår övningar i brandmännens fasta sysslor. Vid ett larm så åker den station som kan vara på plats snabbast och vid vissa larm så larmas även en andra station som förstärkning.

Kisa brandstation

I Kisa ligger kommunens centrala brandstation, här arbetar också den administrativa personalen med räddningschefen i spetsen. I garagen hittar du flest bilar och mest utrustning och på grund av detta så är Kisas brandmän den personal som oftast åker som förstärkning till de andra kommundelarna. Vid ett larm kommer det totalt sju brandmän härifrån.

Horn brandstation

Stationen ligger centralt i Horns samhälle. En släckbil, en mindre bil för sjukvårdslarm och en båt finns på stationen. Vid ett larm kommer tre brandmän. Här och i de övriga kommundelarna spelar brandmännen en stor roll för tryggheten då vi även kommer som snabb hjälp vid akuta ambulanslarm.

Rimforsa brandstation

Rimforsas station inrymmer en släckbil, en mindre bil för sjukvårdslarm och en båt. Rimforsastyrkan består av fyra brandmän vid ett larm.

Björkfors brandvärn

Personalen i brandvärnet har ingen tidsstyrd beredskap. Istället finns det tio brandvärnsmän som blir larmade genom siren och SMS och kommer om de befinner sig i närheten. Detta innebär att allt mellan ingen till tio personer kan komma vid ett larm.

Kontakt