KinBrå

omhändertagande händer

Kinda kommuns brottsförebyggande råd (KinBrå) är ett organ för samordning och utveckling av kommunens brottsförebyggande arbete.

KinBrå ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, polisen och andra aktörer i samhället. Rådet ska även verka för att förebygga brottsligheten och öka tryggheten, kortsiktigt och långsiktigt, genom att ta fram samhällsfakta och sprida kunskap.

Rådet har en övergripande roll för att utveckla det förebyggande arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Kinda kommun.

Rådet kan vara remissinstans inom sitt verksamhetsområde.