Lotterier

Sedan den 1 januari 2019 gäller Spellagen (2018:1138), som därmed avlöser den tidigare Lotterilagen (1994:1000). Den nya lagen innebär att grundprincipen för att få anordna spel i olika former är att man som anordnare söker licens för detta hos Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen). Det finns dock undantag, såsom för lotterier med begränsad insats. Här finns två möjligheter: att söka registrering (tidigare tillstånd) hos den aktuella kommunen eller att under särskilda villkor anordna ett enstaka lotteri utan varken registrering eller licens.

Observera att det är endast är ideella föreningar, som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, som får anordna lotterier.

Lotterier utan registrering eller licens

Vissa föreningslotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel då man inte behöver betala en insats för att delta, om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller om lotteriet sker i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Registreringslotteri (Kinda kommun)

Vill ni som förening anordna ett eller flera lotterier under en längre period, eller till högre vinst-/insatsbelopp, än de lotterier som inte kräver registrering eller licens, behöver ni registrera lotteriet hos kommunen. Föreningen måste då först fatta beslut om att ansöka om registrering på ett styrelsemöte. På mötet ska också en lotteriföreståndare utses. Därefter ska följande handlingar skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur-, fritid- och turismavdelningen:

  • Blankett för registrering av lotteri. (Glöm inte att skriva under).
  • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret.
  • Utdrag ur protokoll från ovan nämnda styrelsemöte/-möten.
  • Stadgar (i det fall föreningen inte tidigare sökt registrering/lotteritillstånd, eller om stadgetexten ändrats).

Efter genomfört lotteri ska en redovisning insändas till kommunen

För kunna kontrollera att lotteriförsäljning som registrerats vid kommunen följer de regler som lagen anger, har kommunen utsett två lotterikontrollanter.

Registrering och kontroll är förenade med fastställda avgifter. Kommunen tar ut en avgift på 300 kr för registrering. En kontrollavgift på 3 % av omsättningen tas ut efter genomfört lotteri och utgör grund för arvode till lotterikontrollanten.

Mer om vad som krävs av en förening som vill ansöka om ett registreringslotteri kan du läsa mer om under dokument och länkar här nedan.

Blanketter för ansökan om registrering samt redovisning av lotteri finner du nedan.

Licens (Spelinspektionen)

Om en ideell förening, som i övrigt uppfyller kraven för registreringslotteri, önskar driva lotteriverksamhet över längre tid, med högre insatser än vad som ryms inom reglerna för registreringslotteri eller inom flera kommuner i länet, krävs licens från Spelinspektionen.