Så här går det till

1. Du slänger dina matrester i den gröna påsen.

2. När påsen är full knyter du en dubbelknut och slänger den i din vanliga soptunna,
bland de andra soppåsarna.

3. Sopbilen tömmer soptunnan och kör soppåsarna till den optiska
sorteringsanläggningen i Linköping.

4. De gröna påsarna sorteras sedan ut automatiskt med hjälp av kameror i anläggningen.
Nio olika kamerastationer läser av den gröna färgen på påsarna och sorterar dem för
sig. Övriga soppåsar med restavfall passerar vidare på transportband till Gärstadverket
i Linköping och förbränns vid produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. På så sätt
kommer energin i restavfallet till nytta.

5. Matresterna i de gröna påsarna blir till biogas och biogödsel i Tekniska verkens
biogasanläggning. Själva påsen skiljs från matresterna och blir till värme och el.

6. Biogasen används som fordonsbränsle, till bussar och bilar. Biogödsel ersätter
konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket. På så sätt kommer den
näring som finns i matavfallet till nytta för att odla ny mat igen.

illustration slänga gröna påsen

Viktigt att komma ihåg!

Allt i soptunnan ska ligga i plastpåse med dubbelknut. Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas.

Matrester som blir till biogas och biogödsel

1. I förbehandlingsanläggningen töms de gröna påsarna på matrester. Påsarna skickas vidare till avfallsförbränning där de blir till fjärrvärme och el.

2. Matresterna pumpas in i en rötningsanläggning där de bryts ner och blir till biogas.

3. Innan gasen kan användas som fordonsbränsle renas den för att få rätt kvalitet.

4. Utöver biogasen bildas näringsrik biogödsel som används i lantbruket.

illustration förbränning

Kontakt