Parkeringstillstånd

Centralt i våra tätorter Kisa, Rimforsa och Horn fins gott om lättillgängliga parkeringsplatser och med ett flertal reserverade för rörelsehindrade.

För den som är skriven i Kinda kommun och har en varaktig funktionsnedsättning kan särskilt parkeringstillstånd sökas.

Parkeringstillstånd

Är du skriven i Kinda kommun och har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om att få ett särskilt parkeringstillstånd.

Tillståndet gäller för personer som själva kör motordrivna fordon eller personer som åker som passagerare och regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan gör du via e-tjänsten nedan. Skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller fyll i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per brev.

Kontakt