Kommunens organisation

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder dig som medborgare och fattar beslut om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet. De förtroendevalda representerar sina partier och väljs vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsens ordförande är den enda politikern som arbetar heltid i Kinda kommun. Övriga förtroendevalda är fritidspolitiker. De har det politiska uppdraget vid sidan av sitt vanliga arbete. Kinda kommun har en traditionell nämnd och förvaltningsorganisation. Det har vi haft sedan 1 januari 1999.

Kommunens organisation består av två delar: en politisk och en förvaltningsorganisation. Enkelt uttryckt beslutar politikerna vad som ska göras och tjänstemännen ansvarar för hur det ska göras.

organisationsskiss Kinda kommun

Vi har Sveriges viktigaste jobb!

Som medarbetare i en kommun kan du jobba med många olika saker. Vi lär barn att läsa, hjälper företag att växa och tar hand om dig när du blir gammal eller sjuk. Du kan också utforma nya bostadsområden och mycket, mycket mer.

Kontakt