Livsmedel

Du som konsument ska kunna köpa säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Därför bedriver miljöavdelningen kontroll av livsmedelsverksamheter inom kommunen. Kontrollen görs utifrån livsmedelslagen och EU-förordningar som bestämmer förutsättningarna för livsmedelshanteringen.

Miljöavdelningen bedriver kontroll över alla de verksamheter som hanterar livsmedel. Det kan till exempelvis vara restauranger, pizzerior, caféer, storkök och butiker. Vi kontrollerar att lokalen är hygieniskt utformad och att förutsättningar finns för en bra livsmedelshantering samt att verksamheten följer sitt egenkontrollsprogram. Vi kontrollerar även hur hanteringen av mat går till samt hur förvaring och försäljning sker. Alla delar av verksamheten ska klara de lagkrav som finns på respektive område.

Ta kontakt med miljöavdelningen för information om vilka krav som ställs på lokaler, kunskap hos personal, utrustning och egenkontroll eller vilka tillstånd som krävs vid försäljning av livsmedel.