Eget val inom hemtjänst

Kinda kommun har Eget val inom hemtjänst på boserviceinsatser, enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Vad är eget val?

Eget val betyder att du som har hemtjänst själv kan välja vilken leverantör du vill ha för din beviljade boservice. Med boservice avses insatserna städ, tvätt och inköp. Du väljer mellan den kommunala hemtjänsten och de privata leverantörer kommunen godkänt.

Det är möjligt att ha kommunen som leverantör av omvårdnad och ett privat godkänt företag som leverantör av boservice. Du kan när som helst byta leverantör för din boservice utan att ange skäl för detta. Din biståndsbedömare hjälper dig med ditt val/omval.

Syftet med eget val är att öka valfriheten för dig som har hemtjänst och att stimulera lokala småföretag. Desto fler privata företag som ansöker och godkänns — desto större valfrihet för dig.

Godkända leverantörer

Information om vilka godkända leverantörer du kan välja mellan ger biståndsbedömaren dig. Du kan även få informationen under fliken till vänster "Godkända leverantörer".

Är du intresserad av att bli godkänd leverantör av boservice i eget val i Kinda kommun?
Läs mer under fliken "Vill du bli leverantör av hemtjänst".