Sammanträden

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla.

Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum.

Protokoll

Protokollen redovisar bland annat vilka ledamöter som tjänstgjort, vilka ärenden som behandlats, vilka yrkanden som lagts fram, vilka beslut som fattats samt vilka ledamöter som deltagit i besluten.

I protokollen hittar du det faktiska beslutet och, i vissa fall, även tillhörande bilagor. När det gäller större ärenden finns även ett beslutsunderlag som inte presenteras i protokollet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige direktsänds och finns sedan att ta del av på vår playkanal via knappen nedan.

Kontakt