Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Vi kan inte alltid vara glad och vi behöver tillåta oss själv att känna det vi känner. Ibland fungerar inte livet som vi vill. I perioder kan vi uppleva att vi saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt vi önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om var du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga. Akut hjälp Öppnas i nytt fönster.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att läsa mer om och se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

Alkohol och droger Öppnas i nytt fönster.

Mobbning och kränkande behandling Öppnas i nytt fönster.

Bristande föräldraskap Öppnas i nytt fönster.

Problem i skolan Öppnas i nytt fönster.

Kris i livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbruk och missbruk Öppnas i nytt fönster.

Dödsfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sexuella övergrepp Öppnas i nytt fönster.

Ekonomiska problem Öppnas i nytt fönster.

Skilsmässa Öppnas i nytt fönster.

Våld och övergrepp Öppnas i nytt fönster.

Skolfrånvaro Öppnas i nytt fönster.

Ilska och utbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriminalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Kinda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Verksamheter. Öppnas i nytt fönster.


Öppettider

Kontakt