Kaminer och eldstäder

Funderar du på att installera en braskamin, en braskassett i öppna spisen, en värmepanna, eller kanske ett vedeldat bastuaggregat? Då ska du göra en anmälan till plan- och byggavdelningen på följande sätt:

1. Anmälningsblankett fylls i och skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa.

Till anmälan ska bifogas:

  • Fasadritning som visar skorstenens placering och utformning
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
  • Förslag till kontrollplan
  • Bevis om typgodkännande, i allmänhet räcker det med en kopia av fabrikantbroschyren.

2. Invänta startbesked från kommunen.

3. När installationen är klar lämnas de papper in som behövs för att du ska få ett slutbesked (detta anges i startbeskedet).

4. Invänta slutbesked från kommunen.

Obs! Det kan bli kostsamt att inte göra en anmälan eller invänta på startbesked eftersom lagen säger att samhällsbyggnadsnämnden då ska ta ut en byggsanktionsavgift.

Kontakt