Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Om du vill ha information om din egen eller någon annans fastighet kan du vända dig till lantmäteriet. Det kan till exempel gälla frågor om fastighetsgränser, servitut, avstyckning eller fastighetsreglering.

Kinda kommun har ingen egen mätavdelning utan hänvisar till Sweco för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.

Viss information om fastigheter kan vi tillhandahålla som till exempel fastighetsbeteckning eller vem som äger en fastighet.