Hårdhet på kommunala vattnet

Vattnets totalhårdhet i tyska hårdhetsgrader °dH

Kisa Vattenverk - 6,7°dH

Rimforsa Vattenverk - 2,3°dH

Horns Vattenverk - 10 °dH

Hycklinge Vattenverk - 7,0 °dH

Björkfors Vattenverk - 1,8 °dH

Ydrefors Vattenverk - 3,2 °dH

 

0-6 °dH innebär mjukt vatten

7-13 °dH innebär medelhårt vatten

14-20 °dH innebär hårt vatten

Kontakt