Val till gymnasiet

Öppet Hus på gymnasieskolor
Missa inte en jättebra chans att se de olika gymnasieskolorna!
Det kommer att annonseras i olika dagstidningar och anslås på SYV´s anslagstavla. Tiderna finns även på webbplatsen www.gymnasiestudera.se

Alla nyheter annonseras på SYV´s anslagstavla. Tag för vana att regelbundet gå förbi denna!

Du kommer att få mycket material om olika gymnasiealternativ hem till din brevlåda - Det är du tillsammans med dina föräldrar som måste värdera materialet och tänka igenom vad som kan vara realistiskt för dig de närmaste tre åren.

Var nyfiken och ta vara på alla möjligheter att skaffa ett bra underlag till ditt gymnasieval — ju mer du vet desto säkrare blir ditt val, och kom ihåg att det tar tid att bestämma sig!
Mer information under länkar nedan.

Kontakt