Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att be om stöd och hjälp när du befinner dig i en svår situation.

Dina rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp och ha det bra. Det står i FN:s konvention om barnens rättigheter. Sverige har, liksom nästan alla länder, lovat att följa Barnkonventionen. Det betyder att du som är under 18 år har rätt till vissa saker. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, vilket land du kommer ifrån, vilken tro du har eller vilket språk du talar.

Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid. Du har rätt att bli vänligt bemött. Ingen får göra dig illa, inte heller din mamma eller pappa. Ingen får röra dig på ett sätt som du inte tycker om. Detta är några av de viktiga saker som står i Barnkonventionen.

Vem kan hjälpa dig?

Om du känner att det finns saker som är jobbiga är det bra om du pratar med någon vuxen om det. Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av övergrepp eller påtryckningar. Ibland kan det till och med vara föräldrar som gör sådana saker och då kan det vara extra svårt att berätta, men du har rätt att berätta för att få hjälp.

Det är viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare eller skolkurator. 

Familjeteamet kan ge dig råd och stöd eller hjälp att hitta till rätt ställe med dina frågor.

Öppettider

Kontakt