Hemsjukvård rehab

Hemsjukvården rehab består av fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Rehabteamet arbetar i nära samarbete med bland andra sjuksköterskor, läkare och hemtjänst.

Hemsjukvården rehab riktar sig till dig som är i behov av hälso- och sjukvård men inte kan ta dig till vårdcentral eller mottagning på egen hand eller med stöd av andra. Efter att du, din närstående eller omsorgspersonal har påtalat ett behov gör fysioterapeut och/eller arbetsterapeut ett hembesök.

Vid hembesöket görs en bedömning av din aktivitets- och funktionsförmåga. Bedömningen ligger till grund för vilka åtgärder som kan bli aktuella. Exempel på åtgärder kan vara träning, bostadsanpassning eller någon form av hjälpmedel.

Lån av hjälpmedel

Vid lån av hjälpmedel ansvarar du för att vårda dina hjälpmedel samt följa de instruktioner som ges i samband med utprovning. Du åtar dig att ersätta kommunen för stulna eller på annat sätt förkomna hjälpmedel, samt för hjälpmedel som har utsatts för ovarsam hantering eller onormalt slitage.

Återlämning hjälpmedel

Vid lån av hjälpmedel ansvarar du för att samtliga hjälpmedel återlämnas när behovet upphör eller då du flyttar från Östergötlands län. Hjälpmedel återlämnas på adress:
Ulrikagatan 1 B i Kisa, infart via Rosengatan - Södra Prästgatan. Se kontaktuppgifter och öppettider nedan.

Har du inte möjlighet att själv återlämna dina lånade hjälpmedel kan rehabteamet erbjuda hämtning mot en avgift.

Kontakt