Lön och arbetstider

Lön

Lönen för feriearbete sommaren 2024 är 78 kronor per timme plus semesterersättning.

Utbetalning av lön

Lönen betalas ut månaden efter att du avslutat arbetsperioden; förutsatt att du har lämnat in dina tidrapporter.

Arbetstid

Arbetet omfattar 6 timmar per dag, totalt 90 timmar. Lunch ingår inte i arbetstiden. Lönerapport hittar du här nedan.