Kisa räddningsstation

Kisa räddningsstation beräknas vara färdigställd februari 2024. Entreprenad pågår just nu. Nedan kan du se en skiss över hur området förväntas se ut när det är färdigt.

Kisa räddningsstation kommer att i framtiden fungera som krisledningsplats för Kinda kommun. Stationen är planerad utifrån ett arbetsmiljöperspektiv med full funktionalitet vilket även gynnar kommunens ytterstationer.

Följ utvecklingen av bygget nedan i bildspelet.

Kontakt