Företag och dagvatten

När dagvattnet rinner av kommer det i kontakt med föroreningar och näringsämnen som förs vidare med vattnet. De lokala föroreningskällorna är oftast små men kan
sammantaget utgöra en stor belastning för miljön. Att minska föroreningarna redan från början är därför den långsiktigt mest hållbara lösningen.

Hantering av kemikalier och farligt avfall utomhus, till exempel vid förvaring och transport, kan vara en risk om det finns en dagvattenbrunn i närheten. Har du dagvattenbrunnar på ditt område är det bra att skaffa brunnsskydd.

Du behöver tänka särskilt på hur du hanterar ditt dagvatten om du driver en bensinstation och om företaget ligger i ett industriområde, hanterar kemikalier och avfall utomhus, har en större asfalterad parkeringsplats.

Skriv in i din egenkontroll var du ska ringa och vad du ska göra vid en olycka eller brand som orsakar släckvatten.