Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sätt att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna borrade brunnar.

Hälsorisker 

När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och om du är rökare ökar risken ytterligare. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk. Statens strålskyddsinstitut bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och om du är rökare så är risken ytterligare större. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Billigt och enkelt att mäta

Det är enkelt att mäta radonhalten i ditt hem. Du beställer ett mätpaket (normalt två dosor om ca 6 cm diameter) från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna. Normalt läggs dosorna i två rum, sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Efter mätperioden skickar du dem tillbaka till laboratoriet så får du efter ett tag ett mätprotokoll hemskickat till dig.

För att få ett årsmedelvärde måste mätningarna utföras minst 2 månader, gärna 3 månader enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätningarna ska ske under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april. Det går att göra en korttidsmätning under ett par veckor men den är inte lika tillförlitlig.

Om du vill mäta radon kan du vända dig till ett godkänt mätlaboratorium och beställa radondosor. För att hitta ett ackrediterat mätlaboratorium kan du gå in på SWEDAC:s hemsida, länk hittar du längst ned på sidan.

Bor du i flerfamiljshus?

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och eventuella åtgärder

Åtgärder för att sänka radonhalten

Radonhalten går alltid att sänka och beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet väljer du olika typer av åtgärder. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar. Kontakta ett ackrediterat företag som utför radonanalys. Det är viktigt att efter åtgärd utföra en ny radonmätning.

Läs mer om villkoren för rotavdrag på skatteverkets hemsida.