Bryggor och sjöbodar

Vill du bygga en brygga eller en sjöbod måste du först ansöka om strandskyddsdispens.
Om din fastighet ligger inom planlagt område styr detaljplanen vad som får byggas i anslutning till stranden och över vattnet.

För att uppföra strandnära byggnader måste du oftast ha både strandskyddsdispens och bygglov.

Mindre bryggor är inte bygglovspliktiga men kräver strandskyddsdispens och kan även innebära vattenverksamhet. Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet hanteras av länsstyrelsen i Östergötlands län.

Större bryggor, till exempel 5-10 båtplatser, räknas som småbåtshamn och kräver bygglov.

Skicka in din ansökan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt