Trottoarer - borttagning

Vi har valt att ta bort trottoaren på ena sidan av vissa gator i Kinda. Orsaken är att asfalten har varit dålig och att växtlighet av ogräs vid kantsten då har ökat. Dessutom får vi bättre utrymmen vid vinterväghållning.

När en trottoar på ena sida avlägsnas gäller ordinarie trafikregler vilket innebär att om trottoar finns på motsatt sida av gatan skall denna användas.

Trottoarerna tas inte bort vid viktiga gångstråk.

Kontakt