Vattenskyddsområden

Inom skyddsområdena finns det vattenskyddsföreskrifter med bestämmelser för att reglera verksamheter och aktivitet i de aktuella områdena. Syftet med vattenskydden är att skydda vattentäkterna på kort och lång sikt så att de ska kunna användas i ett flergenerationsperspektiv.

Föreskrifter och karta för respektive område hittar du nedan. Det finns även en läsanvisning för Rimforsa och Björkfors vattenskyddsområde.