Avgifter inom äldreomsorgen

Kinda kommun tar ut en avgift för service, vård och omsorg. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.
Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen och baseras på aktuellt prisbasbelopp.
Avgifter faktureras månadsvis i efterskott.

Lämna inkomstuppgift

För att kunna göra en bedömning av din betalningsförmåga behöver kommunen information om din ekonomiska situation.
Kommunen behöver även ett samtycke för att få inhämta dina uppgifter från andra myndigheter.
Blankett för att lämna inkomstuppgift och samtycke skickas ut i samband med att första insats från kommunen påbörjas samt även vid varje årsskifte.

Blankett för inkomstuppgift skickas till:
Avgiftshandläggare
Kinda kommun
Box 1
590 40 KISA

Om du väljer att avstå från att lämna inkomstuppgift och samtycke, kommer du att få betala full avgift (upp till maxtaxa) för dina insatser.

Autogiro

Du kan betala dina fakturor avseende äldreomsorg via autogiro. Anmälan om medgivande autogiro hittar du under blanketter och e-tjänster nedan.