Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet
från 2024

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför miljöenheten på Kinda kommun om alla befintliga verksamheter.

Vi riskklassar din verksamhet

Du som bedriver livsmedelsverksamhet i Kinda kommun kommer att få ett meddelande med mer information till ditt företag under hösten om hur riskklassningen kommer att gå till.

Du lämnar enklast de uppgifter vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. Du hittar länken nedan, under E-tjänster. Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten. För att använda e-tjänsten behöver du BankID.

Beslut om din nya riskklassning skickas i slutet av 2023 och börjar gälla först 2024. Den nya
riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska ha under fem år.

För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta miljöenheten för ytterligare
information.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempelvis redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel).

Syftet med riskklassningen

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter. Tanken är att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan, för att upptäcka och förebygga hälsorisker och informationsbrister. Till exempel kommer grossister att få mer kontroll än butiker, för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör också att riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Ingen extra kostnad

Att lämna in uppgifter i e-tjänsten och att få en ny riskklass kostar ingenting.

Efterhandsdebitering

Under 2024 införs efterhandsdebitering för alla livsmedelsanläggningar. Det betyder att er
verksamhet blir fakturerad efter att vi har gjort kontrollen hos er. Debitering sker utifrån den
kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket. Där inräknas också administration, registerhållning och annat förarbete.

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassningen i länkarna nedanför.