Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, till exempel enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten med mera.

Samråd sker minst en gång varje termin. Rektor kallar till samrådet. Hon är också den som leder samrådet. Varje klass utser två representanter bland föräldrarna.