Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för byggnadsfrågor, bygglov med mera enligt plan- och bygglagen. Den ansvarar också för myndighetsutövning inom miljö-och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för trafik, kultur och fritid, turism, gator, park, reningsverk samt räddningstjänst.

Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningen verkställer nämndens beslut och driver verksamheten inom verksamhetsområdet, till exempel räddningstjänst.