Naturvårdsprogram

Naturvårdsarbetet i Kinda kommun beskrivs i kommunens naturvårdsprogram. Programmet består av en programdel som beskriver Kindas natur, naturvården i lagstiftningen, kommunens mål för naturvårdsarbetet samt åtgärder för att få ytterligare kunskap. Till detta finns en karta och en objektsdel som beskriver samtliga områden som hittills har funnits som att de innehåller höga naturvärden.
 
Det finns möjlighet att se alla naturområden som utpekas i naturvårdsprogrammet. Nedan finns en länk till karta (infovisaren) där du i vänstra kolumnen kan välja att visa områdena i naturvårdsplanen genom att markera rutan intill. Denna karta kommer du åt på kommunens hemsida.

För att få information om enskilda områden markerar du den symbol som visar en pil, markera därefter ett objekt på kartan så får du fram vad objektet heter.

På Östgötakartan så kan du till höger gå in och bocka för det du vill ska synas på kartan, det finns även en sökfunktion om det är en specifikt plats du vill se. Använd verktyget som är en liten bubbla med ett " i " för att identifiera valt objekt och få kort information.