Friggebod

Du får sätta upp en eller flera friggebodar på tomten utan att ansöka om bygglov.

Alla bodarna tillsammans får vara max 15 kvadratmeter. Det får vara max 3 meter från marknivå till taknock. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden.

Friggeboden ska vara i omedelbar närhet av bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. För att placera friggeboden närmare tomtgränsen mot grannen krävs grannens medgivande. Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter mot väg eller allmän plats krävs alltid bygglov.

Skicka din ansökan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt