Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst

För att få åka färdtjänst behöver du ha ett tillstånd. För att kunna söka detta så måste du vara folkbokförd i Kinda kommun. Det krävs att du har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig och som påverkar din förmåga att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Du ansöker om färdtjänst hos kommunens handläggare. Kontaktuppgifter och ansökan hittar du här nedan. En utredning görs sedan och beslut tas om du har rätt till färdtjänst. Handläggaren kan komma att begära in ett läkarutlåtande för att styrka funktionsnedsättningen.

Resor inom kommunen

För att boka din färdtjänstresa och sjukresa som ska ske inom Kinda kommun kontaktar du Östgötatrafikens beställningscentral. Bokning ska ske minst två timmar före resans avgång.

Resor inom Östergötland

När du har ett färdtjänsttillstånd i Kinda kommun har du även rätten att åka färdtjänst och sjukresa inom hela Östergötland. Dessa resor bokas hos Östgötatrafikens beställningscentral.

Resor utanför Östergötland

Ska du resa utanför Östergötland måste du ansöka om riksfärdtjänst. Se vår separata flik med information om detta.

Kontakt