Psykisk hälsa

Kommunens socialpsykiatri är till för dig med någon form av psykisk funktions­nedsättning.
En sådan nedsättning kan påverka din förmåga att klara det dagliga livet, din förmåga att umgås med andra eller att arbeta och delta i aktiviteter.

Vi kan erbjuda boendestöd och sysselsättning. Vår målsättning är att du ska känna gemenskap och leva i ett gott socialt sammanhang där du kan påverka din situation.

Vårt arbete styrs av dina önskemål och vi planerar gärna stödet du behöver tillsammans med dig eftersom du vet bäst vilket stöd du behöver. Vi försöker stärka de förmågor du har och vill stötta dig med det du svårt med.

All hjälp och stöd som kommunen tillhandahåller är biståndsbedömd. Du ansöker om hjälp och stöd hos kommunens biståndsbedömare.

Kontakt