Ferieperioder

Om du får feriearbete innebär det att du erbjuds att jobba tre veckor inom Kinda kommun under någon av perioderna nedan.

OBS! Tänk på att inte söka en period som infaller under skolgång (gäller även sommarskola)! Tänk även på att du måste kunna arbeta hela perioden du söker.
Feriearbete pågår tre veckor, totalt 90 timmar, under följande perioder:

Period 1 vecka 24-26

Period 2 vecka 30-32

Kontakt