Efteranslutning Harg - Yxefall och Gäddefall

Under hösten 2021 påbörjades arbete med projektering för fiberutbyggnad av sträckan Harg – Yxefall, Gäddefall. Nu är projektet avslutat men du som valde att inte ansluta dig har fortfarande chansen att så göra.

Stamfiber har förlagts med avsläpp vid tomtgräns, detta betyder att du själv ombesörjer grävning på egen tomt eller köper till denna grävning separat. Material och teknisk rådgivning ansvarar kommunen för. Kommunen står även för anslutning, håltagning och montage till anslutningspunkt.

I just detta projekt finns även möjlighet att köpa till tomtgrävning för den egna tomten. Om så önskas kontakta oss på fiber@kinda.se eller 0494-191 80 för ett sådant beställningsformulär, kostnaden för tomtgrävning varierar mellan 5 000 kr upp till maximalt 20 000 kr beroende på din fastighets förutsättningar.

Om du vill ansluta din fastighet till fibernätet i efterhand skickar du in en beställning och påskrivet markupplåtelseavtal i två exemplar till adressen nedan. Ett markupplåtelseavtal medger att kommunen får nyttja markområdet för sin ledning. Kommunen äger hela infrastrukturen från stamfiber in till anslutningspunkten (modemet) i huset och ansvarar för driften av kommunikationen in till huset.

Kostnaden för anslutning är 18 840 kronor inklusive moms. Beloppet faktureras först när installationen är slutförd. Den sammanlagda kostnaden för tomtgrävning och installation kommer aldrig överstiga 40 000 kr

Beställning och markupplåtelseavtal skickas till:
Kinda kommun
Att: Karin Strid
Box 1
590 40 Kisa

Kartvy över område 1
Kartvy över området med sträckning


Klicka på bilderna för större format.

Kontakt