Avgiftskontroll

Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Kinda kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske.

Om du betalat för låg avgift, får du en retroaktiv faktura. Om du betalat för mycket får du pengar tillbaka.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

I rubrikerna till vänster hittar du vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen!

Did you pay the correct fee for daycare?

It is a question of justice that everyone pays the correct fee for daycare. This is the reason why the Kinda Municipality carries through an inspection of the fee paid. In year 2019 we verify year 2017. The information given to the municipality is compared to the taxed income at Skatteverket.

If the inspection shows that an incorrect fee has been paid an adjustment will be made. If the paid fee is too low a retroactive bill will be sent to you. If a parent has paid too high a fee a payment will be made. Payments and demands will be adjusted during autumn 2019.

Fee inspections are carried through with a two-year delay since the information from Skatteverket is not available earlier.

Information/Questions

More information can be found on our website. There you can also find a specific e-mail address and telephone number for questions and answers.


Telephone
0494-192 95