Ekonomi, försörjningsstöd

Har du problem med ekonomin?

Om du behöver hjälp med din ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt.
Beroende på vad det handlar om kan du till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin.

Budget- och skuldrådgivning

Hos en budget- och skuldrådgivare kan du få hjälp med att göra upp en hushållsbudget, göra en skuldöversikt eller ansöka om skuldsanering.

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd (socialbidrag) är ett ekonomiskt stöd som du kan få från kommunen om du har ekonomiska problem. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen eller till andra behov som till exempel boende, hushållsel, sjukvård, barnomsorg. 

God man, förvaltare, förmyndare

Om du inte kan ta hand om dig själv eller din egendom, på grund av till exempel ålderdom, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller att du är omyndig, kan du få hjälp med att sköta ekonomin och att bli företrädd i olika situationer. 

Öppettider

Kontakt