Komplementbyggnader

En byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden kallas komplementbyggnad. Det kan vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader, utom friggebodar och Attefallshus, kräver bygglov.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Även placeringen på tomten styrs av detaljplanen.

Bor du utanför planlagt område bedömer vi ansökan från fall till fall. Oftast sker det i samråd med dina grannar.

Bygglovsansökan skickas till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt