Fritidshemmet Kastanjen i Horn

En liten skola, där det är ett nära samarbete mellan skola och fritids, gör att eleverna känner all personal, vilket skapar trygghet. Vi utgår från elevernas intressen och behov, där lek och skapande får stort utrymme.

Undervisningen handlar om

  • Språk och kommunikation; kan till exempel vara att samtala med varandra, lyssna på sagor, använda digitala verktyg.
  • Skapande och estetiska uttrycksformer; till exempel att skapa i olika material. Vi nyttjar träslöjden flitigt.
  • Natur och samhälle; till exempel bygg och konstruktion i olika material, kunna följa regler, demokratiska värderingar, hållbar utveckling, känna till närsamhället och dess föreningsliv.
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse; till exempel lekar i gympasalen, gå till vindskyddet. Vi har utevistelse varje dag.

Om du vill besöka oss hittar du adressen här nedan.

Kontakt