E-diarium

Den mesta informationen som skickas till eller upprättas inom kommunen är allmän och offentlig och därmed tillgänglig för den som vill ta del av den. Du kan ta del av vilka allmänna handlingar som finns i kommunens allmänna diarie via vårt e-diarium.

Här kan du se ärenden och handlingar för alla nämnder som finns i kommunens allmänna diarium från och med 1 november 2021. Du kommer se vilka filer som är registrerade på ärendet men vill du läsa innehållet i filerna så behöver du kontakta kommunen. Detsamma gäller för den som vill se handlingar i vårt diarium innan den 1 november 2021.

Observera att handlingar som innehåller sekretess, personuppgifter samt är arbetsmaterial inte publiceras i diariet.

Diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet t.ex. 2021/101. Handlingsid är det nummer som varje handling får när den registreras i diariet, t.ex. 2021.107

Söktips

För att söka på ärenden välj ärende fliken. För att söka på handlingar så väljer du handlingsfliken. Ett exempel på en vanlig sökning är att söka ut en nämnds inkommande handlingar för senaste veckan.

Rätt att ta del av handlingar

Vänd dig till den nämnd som har hand om handlingen om du vill begära ut handlingar i ett ärende. Rätten att ta del av allmänna handlingar är garanterad i den svenska grundlagen. Detta gäller både elektroniska dokument och pappershandlingar.