Kommunala grundskolor

I Kinda kommun finns grundskolor i Rimforsa, Kisa och Horn. Alla skolor drivs i kommunal regi, inga friskolor inom grundskolan finns i kommunen.

Länk till information om Kindaförslaget

Bäckskolan, Kisa

Förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem

Vy över Horns skola

Horns skola

Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem

Vy över Rimforsa skola

Rimforsa skola

Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem

Länk till Kindaförslag under behandling

Värgårdsskolan 4-6, Kisa

Årskurs 4-6 och fritidshem

Drönarbild över Värgårdsskolan i Kisa

Värgårsskolan 7-9, Kisa

Årskurs 7-9