Horn förskola

Horns förskola ligger på Lyckåsgatan och består av två avdelningar, Lilla Blå 1-3 år och Fjärilen 4-5 år.

Under barnens vistelse hos oss har de tillgång till stimulerande lek- och lärmiljöer både inne och ute. Vi har en stor naturtomt med egen pulkabacke. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter till exempel språksamlingar, matematik, skapande, NTA (Natur- och Teknik för Alla), rörelse, utflykter till vår närmiljö som biblioteket och skogen. Barnens utveckling och lärande står i fokus utifrån målen i förskolans läroplan.

Vi värdesätter högt att alla barn känner sig sedda och hörda, detta för att både barn och föräldrar ska känna sig trygg hos oss på förskolan.

Kontakt