Dialog och synpunkter

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner. Dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle.

Medborgardialogen ska integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Dialogen ökar medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna. Deltagandet kan bidra till ett ökat förtroende, engagemang och ansvarskänsla hos medborgarna.

Dialogen kan bidra till en bättre förståelse för kommunernas komplexa ansvar och bakgrunden till de beslut som fattas. Deltagandet kan väcka nyfikenhet och intresse som leder vidare till ett bredare engagemang till exempel till ett partiarbete.

Vi vill gärna att du ställer frågor och diskuterar saker med oss, du kan säga vad du tycker och vara med och påverka på flera sätt.

Kindaförslag

Det finns många goda idéer i Kinda och vi vill höra just din. Vi vill höra din konkreta idé om hur du tycker att vi ska förbättra Kinda. Via Kindaförslaget kan du komma med förslag och synpunkter som gäller Kinda. Dessa publiceras och andra har möjlighet att gilla ditt förslag. Alla som är folkbokförda i Kinda kommun kan lägga ett Kindaförslag.

Medborgarträffar

Medborgarträffar är ett forum där medborgare har möjlighet att bjuda in kommunala företrädare, både tjänstemän och politiker, för att diskutera aktuella frågor.

Sociala Medier

Vi finns idag på facebook, youtube och instagram. Här informerar, marknadsför och kommunicerar vi med omvärlden.

Synpunkter

Vi i Kinda kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla förslag, klagomål och synpunkter blir allmän handling men det är inte säkert att de blir offentlig handling då de kan omfattas av sekretess (främst synpunkter inom vård- och omsorgsnämnden).