Anmälan

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men du kan ändå behöva göra en anmälan till kommunen. Du måste till exempel göra en anmälan för att: 

  • Installera och ändra eldstäder och rökkanaler
  • Ta upp en öppning i en bärande vägg
  • Ändra planlösning och ventilation
  • Riva hela eller del av en byggnad

En anmälan görs ungefär på samma sätt som ansökan om bygglov. 

Innan du får börja arbetet måste plan- och byggavdelningen besluta om startbesked.

Skicka in din anmälan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se