Kinda lokalhistoriska arkiv

Observera: Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot eller lämna ut handlingar från arkivet under resten av året.

Kinda Lokalhistoriska Arkiv är en guldgruva för den lokalhistoriskt intresserade. Arkivet som finns beläget i källaren på Kisa bibliotek innehåller förenings-, företags-, foto-, film- och enskilda arkiv gällande Kinda. Det finns också en emigrantsamling, med en stor mängd emigrantbrev.

I arkivförteckningen finns möjlighet att söka efter och se vilka handlingar som finns arkiverade. Där hittar du också de handlingar som finns i Kinda kommunarkiv.

Är du intresserad av material från Kinda Lokalhistoriska Arkiv, välkommen att kontakta oss!