Sjukresor

Alla sjukresor administreras av Region Östergötland. Vid en sjukresa inom Östergötland får du använda samma trafiksystem som finns för färdtjänst. I allmänhet innebär det resor med taxi eller särskilda fordon för färdtjänst. Ofta får du samåka med andra resenärer.

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda allmänna kommunikationer eller resa med egen bil kan beställa sjukresa via Östgötatrafikens beställningscentral. Kontaktuppgifter se nedan.

Så beställer du resan

Beställningen ska alltid göras i god tid. Planerade sjukresor ska beställas senast klockan 16.00 vardagen före besöket. Vid beställningen ska du alltid uppge att det gäller en sjukresa. Du behöver också uppge födelsenummer och om det finns behov av att ledsagare följer med. Behöver du extra hjälp för att ta dig från bostaden till fordonet meddelar du det också. Du kan inte begära extrahjälp om du reser med ledsagare.

Sjukresan beställs via Östgötatrafikens beställningscentral.

Information angående avgifter för sjukresor kan du läsa mer om på 1177 - sjukresor i Östergötland, se nedan.

Förändring vid bokning av färdtjänst- och sjukresor 1 maj - 30 september

Under perioden 1 maj till och med 30 september tar Kinda Beställningscentral hjälp av befintlig entreprenör, Taxibil i Östergötland AB, gällande bokning och avbokning av färdtjänst- och sjukresor.

Taxibil i Östergötland AB svarar på bokningar mellan klockan 13:00-16:00. Detta innebär viss begränsning då Taxibil endast kommer att boka resor som ska köras samma vardag, eller nästkommande dag fram till och med klockan 12:00.

Resenär som önskar resa utöver ovan nämnda tider, kommer därför att hänvisas till Kinda kommuns beställningscentral.

Vi önskar att ni i möjligaste mån, bokar och avbokar resor mellan klockan 08:00-12:00 måndag till fredag.

Kontakt