Väntjänst och frivilligarbete

Vi som arbetar i Väntjänsten/Frivilligarbete hjälper till att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre. Vi är ett komplement till kommunens vård och omsorg som kan ge fler möjligheter till trygghet och välbefinnande. Vi arbetar för att bryta ensamhet och isolering och erbjuda social kontakt och hjälp att delta i samhällslivet.

Det är en helt ideell verksamhet och ersätter inte hemtjänst eller annan vårdpersonal. Uppdraget kan bestå av:

  • Att göra ett besök
  • Att läsa en tidning
  • Att gå en promenad
  • Att samla till kafferep
  • Läsecirklar och hantverksträffar
  • Att ringa ett samtal
  • Att följa med till doktorn
  • Att fika tillsammans

Du som känner att du skulle vilja vara med i Väntjänsten/Frivilligarbete och hjälpa till är hjärtligt välkommen att kontakta oss.