Beredskapsveckan

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Om strömmen försvann och du blev utan både värme och vatten? Efter ett par dagar börjar det ta slut på hyllorna i butiken. Ingen vet när det kan fyllas på igen.

Vad behöver du vid en kris?

Som invånare har du ett eget ansvar att klara en vecka utan el, vatten eller mat. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen så kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. 

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme samt att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Länk till webbutbildningen sju dagar

Webbutbildning Sju dagar

Hur förberedd är du? Kolla in MSB:s webbutbildning "Sju dagar" för att se hur förberedd du är och vad du ska tänka på när något händer.

Länk till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Länk till film om förberedd vs oförberedd

Förberedd vs Oförberedd

Vi får följa Staffan och Mathias under en vecka då de blir drabbade av ett längre strömavbrott. Hur klarar de det?

Länk till film om krisberedskapsveckan 2019

Therese Lindgren

Therese tar upp ämnet kris och krig i samarbete med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länk till film om hemberedskap - mat

Hemberedskap - mat

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller annan någon störning eller kris i samhället så måste du vara beredd på att själv kunna ordna något att äta. Här får du tips på hur du kan lösa det.

Länk till hemberedskap - kommunikation

Hemberedskap - kommunikation

Om det blir till exempel ett långt strömavbrott eller annan störning eller kris i samhället så kommer inte telefoner och internet att fungera. Här finns tips på hur du kan lösa det.

Länk till teckentolkat faktablad

Teckenspråkstolkat faktablad

Kort information om hur du förbereder dig för kris och krig. Vad kan vara bra att ha hemma och tänka på? Information är på teckenspråk och har tagits fram av MSB.

Länk till broschyr på olika språk

Om krisen eller kriget kommer

Kort information om Sveriges totalförsvar och hur du är en del av det. Informationsblad med QR-koder till de olika språkversionerna av broschyren.