Björkliden i Rimforsa

Björkliden består av fem avdelningar. Eken, Rönnen och Linden för barn 1-3 år och Enen och Björken för barn 3-4 år.

Förskolan ligger belägen i utkanten av ett villaområde med skogen som närmsta granne. Vi har en fantastiskt gård där vi har stora gräsytor, naturtomt och egen pulkabacke.

Vi vill erbjuda lärmiljöer som stimulerar alla sinnen, väcker intresse, fantasi, kreativitet och inbjuder till lek. Skapande verksamhet, rörelse, sång och musik samt vistelse i den närbelägna skogen är naturliga inslag i undervisningen.  Vi vill erbjuda en rik miljö som uppmuntrar till kommunikation och problemlösning.Vi arbetar aktivt med pedagogik från det barnen kommer till oss, det vill säga i tamburen, ute på gården, vid skötbordet, vid våra måltider och i leken. Det finns ett syfte med det vi gör tillsammans med barnen ända tills de går hem. Undervisningen sker ofta i mindre grupper för att lättare kunna bemöta barnen där de befinner sig just nu. Vi strävar efter att vara ute mycket och är ute både på för och eftermiddagarna och barnen sover middag utomhus.

Kontakt