• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

VA-taxor

Du som äger en villafastighet som är ansluten till vatten, avlopp och med dagvattenledning betalar en årlig brukningsavgift.

Taxorna hittar du under dokument nedan.

Kontakt