VA-taxor

Du som äger en villafastighet som är ansluten till vatten, avlopp och med dagvattenledning betalar en årlig brukningsavgift.

Taxorna hittar du under dokument nedan.

Kontakt