Samtycke

När du kontaktar Kinda kommun via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig lagstiftning.

Kommunstyrelsen och nämnderna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sina respektive områden.

Kommunen får behandla personuppgifter utan samtycke i ärenden som rör myndighetsutövning. Även personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke.

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen och samtliga nämnder i kommunen är Mats Herling, Insatt AB, dso.itsam@insatt.com