Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att elever och sökande ska få goda förutsättningar att hantera frågor om utbildnings- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen är en angelägenhet för alla som arbetar i skolan och sker exempelvis på lektioner, studiebesök, arbetslivsdagar, praktik, informationsmöten samt i vägledningssamtal enskilt och i grupp med studie- och yrkesvägledare.

Genom studie- och yrkesvägledningen ska eleven/de sökande bli rustade för att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval. Vägledningen bidrar till att eleven utifrån sina egna förutsättningar:

  • Blir medveten om sig själv
  • Blir medveten om olika valalternativ
  • Blir medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • Lär sig fatta och genomföra egna beslut

Läs mer om studie- och yrkesvägledningen i Kinda kommun i vår plan för studie- och yrkesvägledning. (se nedan under dokument).

Kontakt